26 listopada, 2021

Dzisiaj omówimy kilka sposobów wyrażania prośby o pozwolenie w języku angielskim.

May I .. ?

“May I” to najbardziej poprawny i uprzejmy sposób, żeby zapytać o pozwolenie.
Forma:
“May I” + podstawowa forma czasownika

Przykłady:

 • May I open the window?
 • May I get some salt?
 • May I borrow your pen?

Należy jednak wziąć pod uwagę, że “may” jest dosyć oficjalne. Na co dzień częściej używa się struktur:

 • “Can I”
 • “Could I”

Can I .. ?

Teoretycznie nie powinno się używać “can” do pytania o pozwolenie. W swoim podstawowym znaczeniu “can” opisuje umiejętności albo sposobność/okazję do wykonania czegoś:

 • I can dance very well.
 • We can visit my aunt when we visit Warsaw.

ALE

We współczesnym, zwłaszcza nieformalnym języku angielskim, powszechnie stosuje się “can” do pytania o pozwolenie, szczególnie w formie ustnej.

Forma:

“Can I” + podstawowa forma czasownika

Przykłady:

 • Can I sit here?
 • Can I go to the party?

“Can I” jest formą nieformalną.
Trochę bardziej formalne (i uprzejme) jest “Could I”.

Could I .. ?

“Could I” jest bardziej oficjalną wersją zwrotu “Can I”.

Forma:

“Could I” + podstawowa forma czasownika

Przykłady:

 • Could I use your phone?
 • Could I close the window? It’s quite cold

Do you mind if .. ?

“Do you mind if?” oznacza “Czy masz coś przeciwko temu, żebym… ?” albo “Czy to nie będzie problem…?” Można go używać i w sytuacjach oficjalnych, i w codziennych.

Forma:

“Do you mind if” + present simple

Przykłady:

 • Tom: Where are you going?
 • Steve: I’m going to the canteen for lunch.
 • Tom: Do you mind if I go with you?

 

 • Kate: I have to stay at home. I think I’ve got the flu.
 • David: Do you mind if I call you later?

Is it alright if .. ?

Ten zwrot jest bardzo podobny do “Do you mind if..?”, ale jest bardziej potoczny. Używa się go głównie w mówionym angielskim.

Forma:

“Is it alright if” + present simple

Przykład:

 • Lisa: Are you coming to Kate’s wedding on Saturday?
 • Sue: Yes. Is it alright if I wear a red dress?

Zamiast “alright” możemy użyć “ok”.

Forma:

“Is it ok if” + present simple

Przykład:

 • Teacher: Have you finished your project?
 • Dan: No, not yet. Is it ok if I finish it later?

Ten zwrot jest jeszcze bardziej typowy dla codziennego, potocznego angielskiego.

Jak udzielić komuś pozwolenia

Istnieje kilka sposobów na to, żeby przystać na czyjąś prośbę o pozwolenie:

 • Tom: May I borrow your pen?
 • Mark: Sure, no problem.

albo

 • Mark: Of course, go ahead.
 • Helen: Can I use your camera?
 • Mike: Yes, that’s fine by me.

albo

 • Mike: Yes of course you can.

albo

 • Mike: Yes, feel free.

Jak niechętnie udzielić pozwolenia

Czasami, kiedy ktoś nas o coś prosi, mówimy “tak”, chociaż najchętniej byśmy odmówili. W języku angielskim można to komuś okazać, odpowiadając konkretnymi zwrotami:

 • Ian: Can I borrow your jacket?
 • Dad: Yes, I suppose so.

albo

Dad: Yes, if you must.

Jak uprzejmie odmówić

Czasami musimy komuś odmówić, ale nie chcemy nikogo przy tym obrazić ani zachować się nieuprzejmie. Jak to zrobić?

Oto kilka pomocnych wyrażeń:

 • Tom: May I borrow your bike?
 • Mark: I’m afraid that’s not possible. I’m going to ride it.

albo

 • Mark: I’m terribly sorry but the answer is no. I need it.

albo

 • Mark: I’m going to have to say no. Sorry.

Zwróć uwagę, że odmawiając, należy za to przeprosić (I’m afraid/Sorry). Dobrze jest też podać powód odmowy.

 

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}