Popatrz na takie dwa zdania: Kate is walking to the supermarket. Alice


Poniższe wyrazy i zwroty wydają się bardzo podobne: finally at last lastly


Spójrz na takie zdanie: I don’t mind living in the city centre.


Czasowniki “hear” i “listen” oba związane są z odbieraniem dźwięków. Mimo to


Dzisiaj omówimy kilka sposobów wyrażania prośby o pozwolenie w języku angielskim. May


Interpunkcja w angielskim, choć często niedoceniana, jest bardzo ważnym elementem języka w


Przyimków takich jak: in, of, at, from i to używamy w angielskim


Kiedy po angielsku chcemy powiedzieć, że mamy czegoś więcej, nie ma problemu,


I przy okazji wakacji, i świąt, używamy słów “holiday” i “vacation”, zwykle


Dzisiaj omówimy wyrażenie “gonna” oraz sytuacje, w których MOŻEMY i NIE MOŻEMY