29 listopada, 2021

Poniższe wyrazy i zwroty wydają się bardzo podobne:

 • finally
 • at last
 • lastly
 • in the end

Mimo, że wyglądają na synonimy, to jednak każde z nich znaczy trochę co innego. Przyjrzyjmy im się bliżej.

finally – zastosowanie 1

“finally” oznacza ostatni element na liście albo w serii.

Przykłady:

 • Tom: I’d like to make an apple pie. What do I need?
 • Mum: Get two eggs, some flour, sugar, baking powder, butter and finally, a few apples.
 • Boss: First, you have to go to the customer. Then you need to convince them. Finally we want them to buy our product.

finally – zastosowanie 2

“finally” podkreśla, że ktoś na coś długo czekał i wreszcie się doczekał.

“finally” wstawiamy w środku zdania:

W przypadku “normalnych” czasowników, “finally” znajduje się przed orzeczeniem.

 • Przykład: After midnight he finally came back from work.

Jeżeli w zdaniu znajduje się czasownik posiłkowy lub modalny, to “finally” znajduje się po nim, ale zawsze przed orzeczeniem.

 • Przykład: I have finally visited Greece.

Uwaga: Jeżeli orzeczeniem jest czasownik “to be”, to “finally” wstawiamy po “to be”.

 • Przykład: I am finally at home.

at last

“at last” również podkreśla to, że ktoś na coś długo czekał, ale równocześnie niesie ze sobą pewne zniecierpliwienie albo niezadowolenie z powodu długiego wyczekiwania.

“at last” może znajdować się na początku, w środku albo na końcu zdania.

Przykłady:

 • Początek: At last he graduated from university.
 • Środek: He at last graduated from university.
 • Koniec: He graduated from university at last.

lastly

“lastly” opisuje coś, co znajduje się na końcu serii lub listy. (Tak samo, jak “finally”)

Przykład:

 • I came back home, sat on the sofa and lastly, I felt relieved.

in the end

“in the end” poprzedza wniosek po długotrwałym procesie, po długiej dyskusji albo po wnikliwej analizie.

Przykład:

 • He was practicing yoga all year long and in the end he just gave up.

 

 • My mum couldn’t decide what to do with her car and in the end she decided to keep it.

 

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}