Popatrz na takie dwa zdania: Kate is walking to the supermarket. Alice is walking ...

​Read More

Poniższe wyrazy i zwroty wydają się bardzo podobne: finally at last lastly in the ...

​Read More

Czasowniki “hear” i “listen” oba związane są z odbieraniem dźwięków. Mimo to różnią się ...

​Read More

Dzisiaj omówimy kilka sposobów wyrażania prośby o pozwolenie w języku angielskim. May I .. ...

​Read More

Kiedy po angielsku chcemy powiedzieć, że mamy czegoś więcej, nie ma problemu, możemy mieć: ...

​Read More