20 listopada, 2021

Jaka jest różnica między wyrazami homework i housework?

Na pierwszy rzut oka wyglądają prawie identycznie, a jednak i ich znaczenie, i zastosowanie są inne. Wyjaśnię ci, czym się różnią, a na koniec opowiem ci o błędzie, jaki bardzo często popełniają osoby, które uczą się angielskiego, kiedy próbują użyć któregoś z tych problematycznych wyrazów.

JAK UŻYWAĆ SŁOWA “HOMEWORK”

„Homework” to szkolne zadanie, które należy wykonać w domu.

Czyli, jeżeli chodzisz do szkoły to nauczyciel może zadać ci „homework” – kartę pracy, książkę albo artykuł do przeczytania, ćwiczenia do rozwiązania, prezentację – czyli zadania, które robisz po lekcjach, w domu.

Ich celem jest utrwalenie i przećwiczenie tego, czego nauczyłeś się na zajęciach.

JAK UŻYWAĆ SŁOWA “HOUSEWORK”

„Housework” to prace fizyczne, które trzeba wykonać, żeby zadbać o dom albo mieszkanie. Zwykle oznacza takie czynności jak gotowanie, sprzątanie czy pranie.

Czyli „homework” to zadania szkolne, które należy wykonać w domu, a „housework” to obowiązki, dzięki którym miejsce, w którym mieszkamy wygląda tak, jak powinno.

A CO ZE SŁOWEM “CHORES”?

Słowem „chores” też przecież opisuje się rzeczy, które musimy zrobić w domu. Zmywanie naczyń, zamiatanie podłogi, sprzątanie toalety – wszystko to, czego robić zwykle nie lubimy, ale co zrobione być musi.

Najczęściej taki też to słowo ma wydźwięk. Zwykle słowem „chores” określa się te “przymusowe” prace domowe, które rodzice każą wykonywać dzieciom w domu: “you have to do your chores.” To znaczy, że musisz zrobić to, co należy do twoich obowiązków – posprzątać pokój albo wynieść śmieci.

“HOMEWORK” I “HOUSEWORK” WYSTĘPUJĄ TYLKO W LICZBIE POJEDYNCZEJ!

Teraz jeden istotny szczegół – słowo “chore” jest rzeczownikiem policzalnym, dlatego możemy powiedzieć: one chore, two chores, three chores albo: a lot of chores to do.

Natomiast “homework” i “housework” są OBA rzeczownikami niepoliczalnymi. Zawsze używamy ich tylko w liczbie pojedynczej – I have a lot of homework to do.

Występują w liczbie pojedynczej nawet wtedy, kiedy odnoszą się do wielu zadań. Czyli nawet jeżeli masz dużo rzeczy do zrobienia, to i tak mówisz “homework” i “housework”.

Możesz ogólnie powiedzieć, czy tych obowiązków masz mało, czy dużo: a little homework/housework albo a lot of homework/housework – ale nie możesz użyć z nimi liczebników, np. “three homeworks” ani dodać końcówki liczby mnogiej -s.

WORK / WORKS

Ta sama zasada obowiązuje przy słowie “work”, które najczęściej też występuje w liczbie pojedynczej.

Nie mówimy: “I have a lot of works to do.”, tylko: “I have a lot of work to do.” Możesz zastąpić “work” innymi rzeczownikami: tasks, projects, assignments, things – i od nich możesz utworzyć liczbę mnogą, ale od “work” zazwyczaj nie.

Jest tylko jedna sytuacja, w której możemy zastosować formę “works” – wówczas, kiedy mówimy o dziełach sztuki (malarstwa, muzyki, literatury). Czyli jeżeli odnosimy się do sztuki, możemy zastosować formę “works”, np.: This is one of Dali’s greatest works of art.

Jednak na co dzień, kiedy mamy na myśli nasze obowiązki szkolne, domowe i zawodowe, to “work”, tak samo jak “homework” i “housework”, zawsze występują w liczbie pojedynczej. Zawsze.

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}