21 listopada, 2021

Dzisiaj omówimy wyrażenie “gonna” oraz sytuacje, w których MOŻEMY i NIE MOŻEMY go stosować.

W szybkim, codziennym, nieformalnym języku, native speakerzy bardzo często wymawiają “going to” jako “gonna.” Bardzo często usłyszymy je w tekstach piosenek i w filmach. To po prostu wygodniejsza i krótsza forma:

 • I’m gonna order a pizza.
  = I’m going to order a pizza.
 • We’re gonna take a walk after class.
  = We’re going to take a walk after class.
 • She’s gonna buy a car next week.
  = She’s going to buy a car next week.

W nieoficjalnej korespondencji, np. w mailach czy sms-ach do znajomych można również użyć “gonna” w formie pisemnej, ale jest to absolutnie niedopuszczalne w tekstach formalnych, np. w mailach biznesowych, raportach czy artykułach. Wówczas należy zastosować pełną formę: “going to”.

KIEDY MOŻNA UŻYĆ “GONNA”

W wypowiedzi ustnej, zwłaszcza potocznej, bez wahania możemy użyć “gonna”. Należy pamiętać, że jest to skrócona forma od “going to”, czyli jednego ze sposobów wyrażania przyszłości w języku angielskim.

W naszych przykładach orzeczeniami są czasowniki order, take i buy, a “gonna” (going to) wskazuje na to, że te czynności wydarzą się w przyszłości.

 • “I’m gonna order a pizza” – zamówię pizzę za jakiś czas, może za parę minut, a może wieczorem.
 • “We’re gonna take a walk” – przejdziemy się później, po lekcji.
 • “She’s gonna buy a car” – kupi samochód w przyszłym tygodniu, ma taki zamiar.

KIEDY NIE MOŻNA UŻYĆ “GONNA”

Poza regułą, że nie używamy “gonna” w sytuacjach i tekstach formalnych, istnieje też zasada gramatyczna, która nie pozwala skrócić “going to” do “gonna”. Otóż NIE MOŻEMY tego zrobić, kiedy “going to” jest ORZECZENIEM (w czasie Present Continuous).

Czyli nie możemy powiedzieć:

 • I’m gonna New York tomorrow.
 • We’re gonna a coffee shop after class.
 • They’re gonna skiing on Saturday.

W tych zdaniach “going” jest orzeczeniem, dlatego powinny one wyglądać tak:

 • I’m going to New York tomorrow.
 • We’re going to a coffee shop after class.
 • They’re going skiing on Saturday.

JAK UŻYWAĆ “GONNA GO”

Native speakerzy dość często stosują formę “gonna go”; w takim przypadku “gonna” służy jako czasownik posiłkowy dla “go”:

 • I’m gonna go to New York tomorrow.
 • We’re gonna go to a coffee shop after class.
 • They’re gonna go skiing on Saturday.

Te zdania są jak najbardziej poprawne, chociaż można je sformułować inaczej:

 • I’m going to New York tomorrow. = I’m gonna go to New York tomorrow.

Oba zdania mają dokładnie to samo znaczenie; jedyna różnica jest taka, że pierwsze jest bardziej oficjalne, a drugie – potoczne.

Zapamiętaj – i w mowie, i w tekstach nieformalnych:

Możesz zamienić “going to” na “gonna” jeżeli wyraża przyszłość albo jest czasownikiem posiłkowym:

 • I’m gonna order a pizza; I’m gonna go to New York.

Nie możesz użyć “gonna” jeżeli “going” występuje w roli orzeczenia:

 • We’re going to a coffee shop; They’re going skiing.

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}