18 listopada, 2021

Jedną z najbardziej frustrujących rzeczy w nauce angielskiego są słowa, które brzmią podobnie, ale oznaczają coś zupełnie innego. Takie wyrazy nazywamy homofonami.

W języku angielskim jest ich całkiem sporo – zwykle występują w parach (ate – eight; see – sea), ale czasami tworzą większe zestawy podobnie brzmiących słów.

Naszym dzisiejszym bohaterem będzie trio: “their/there/they’re”. Uczciwie należy przyznać, że jeżeli te wyrazy wymówi się idealnie, to można usłyszeć różnice. Jednak zazwyczaj, zwłaszcza w języku potocznym, różnice w wymowie tych słów są niezauważalne.

Na szczęście prawidłowe użycie “their”, “they’re” i “there” jest dość łatwe.

There

“There” to najbardziej skomplikowane słowo z całej trójki. Kłopot polega na tym, że może występować w roli dwóch różnych części mowy.

There jako przysłówek – w tej roli jest przeciwieństwem “here”; oznacza “tam”:

  • Jody loved visiting England and considered moving there.
  • Your books are over there.

There jako zaimek służy do rozpoczynania zdania po to, żeby nie zacząć go od czasownika. Pełni wyłącznie funkcję gramatyczną, nie tłumaczymy go jako “tam”. Występuje w konstrukcji there is/there are i pomaga nam opisywać miejsca:

  • There is a chance of rain.
  • There is a cat hiding behind the curtains.

There może wystąpić w jednym zdaniu w obu rolach:

  • There is a loud party going on over there.

Their

“Their” to zaimek dzierżawczy od “they”, oznacza, że coś jest “ich”:.

  • Students were told to turn their mobile phones off.

Obecnie “their” używamy też jako zaimka dzierżawczego liczby pojedynczej (od he/she), jeżeli nie jesteśmy w stanie określić/nie znamy płci jakiejś osoby:

  • Someone left their car keys on the table.

W takim zastosowaniu nie używamy jednak “their” w odniesieniu do konkretnej osoby – tylko do “kogoś” (kogo nie znamy).

They’re

“They’re” to po prostu forma skrócona od “they are”:

  • They’re learning English grammar online.

Pamiętaj, że form skróconych nie używamy w pismach formalnych i pracach akademickich.

Wskazówka: Jeżeli nie jesteś pewien, czy they’re to odpowiednie słowo, spróbuj powiedzieć to samo w pełnej formie – jeżeli zdanie ma sens, to znaczy że wybrałeś prawidłowo!

Kiedy słuchasz albo oglądasz coś po angielsku, zwróć uwagę na there/their/they’re. Te homofony występują tak często, że z pewnością bez trudu je usłyszysz. Potrafisz je rozróżnić? Czy wiesz, które słowo słyszysz?

Ćwiczenie

To krótkie ćwiczenie pomoże ci przećwiczyć używanie “they’re”, “their” i “there.” Uzupełnij luki i sprawdź pod ćwiczeniem, jak ci poszło!

_______ going on holiday for ten days.
I know ________ is a solution to this problem.
The hikers forgot _______ water bottles.
Sloths are cute but _______ very lazy.
_______ going over_____ to finish _____ project.

Odpowiedzi:
They’re
there
their
they’re
They’re, there, their

 

 

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}