28 listopada, 2021

Spójrz na takie zdanie:

 • I don’t mind living in the city centre. I am used to the noise.

Znaczenie: Jestem przyzwyczajony/a do hałasu w centrum. To dla mnie nic nowego.
A zatem konstrukcja “to be used to something” oznacza:

= być z czymś zaznajomionym
= być do czegoś przyzwyczajonym

Forma

Twierdzenie + rzeczownik

Forma:
podmiot + czasownik “to be” + “used to” + rzeczownik

Przykład:

 • I am used to the noise.

Jeżeli chcemy zmienić czas, zmieniamy formę czasownika “to be”.

Przykłady:

 • When you lived in the city centre, did the noise annoy you? (czas przeszły, 2 os. l.poj.)
 • No, I was used to it. (czas przeszły, 1 os. l.poj.)

 

 • When your parents lived in the city centre, did the noise annoy them? (czas przeszły, os. l.mn.)
 • No, they were used to it. (czas przeszły, 3 os.l.mn.)

Wyraźnie widać, że w stosowaniu tej konstrukcji najważniejsza jest umiejętność odmiany czasownika “to be”.

Twierdzenie + -ing (gerund)

W miejsce rzeczownika możemy użyć formy gerund, czyli rzeczownika odczasownikowego. Tworzymy go poprzez dodanie końcówki -ing do czasownika.

Forma:
podmiot + czasownik “to be” + “used to” + gerund

Przykłady:

 • I am used to living in the city centre.
 • My mom is used to getting up very early.

Przeczenia

Forma:
podmiot + czasownik “to be” (w formie przeczącej) + “used to” + rzeczownik / gerund

Znaczenie:
= nie być z czymś zaznajomionym
= nie być do czegoś przyzwyczajonym

Przykłady:

 • My sister is not used to working from home.
 • My sister is not used to the home office.

Uwaga – Podobna konstrukcja gramatyczna

W języku angielskim istnieje jeszcze jedna podobna konstrukcja gramatyczna, która ma inne znaczenie i zastosowanie:
podmiot + “used” + bezokolicznik

Znaczenie:
Ta konstrukcja oznacza jakiś zwyczaj z przeszłości (którego już teraz nie mamy).

Przykład:

 • I used to drink coffee. = Kiedyś piłem/piłam kawę, ale teraz już nie.

Uważaj, żeby nie pomylić ze sobą tych dwóch konstrukcji!

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}