Popatrz na takie dwa zdania: Kate is walking to the supermarket. Alice is walking ...

​Read More

Poniższe wyrazy i zwroty wydają się bardzo podobne: finally at last lastly in the ...

​Read More

Interpunkcja w angielskim, choć często niedoceniana, jest bardzo ważnym elementem języka w formie pisemnej. ...

​Read More

Jedną z najbardziej frustrujących rzeczy w nauce angielskiego są słowa, które brzmią podobnie, ale ...

​Read More