17 listopada, 2021

Zasady stosowania dużych liter różnią się w zależności od języka, a ich znajomość pomaga w pisaniu i rozumieniu tekstu.

Oto kilka reguł używania wielkich liter w języku angielskim.

1. Dużą literą rozpoczynamy każde zdanie.

Również kiedy przytaczasz czyjeś słowa, cytat rozpocznij dużą literą.

  • She said, „These rules are quite simple.”

2. Imiona i nazwiska, nazwy miejsc (miast, państw, stanów), nazwy narodowości/ języków należy pisać dużą literą.

Jeżeli coś jest związane z określonym miejscem, piszemy to dużą literą.

  • My friend Greg, from Canada, speaks French and English.

3. Nazwy własne, takie jak imiona i nazwiska, nazwy geograficzne.

(Takie jak: Mt. Fuji, the Atlantic Ocean, the Taj Mahal) należy pisać dużą literą.

Nie piszemy dużą literą ogólnych nazw miejsc, tylko nazwy własne:

  • The Natural History Museum is on Exhibition Road in London. (vs) The museum is on a small street.
  • He climbed Mount Everest in the Himalayas. (vs) He climbed this mountain last year.

4. Dużą literą piszemy tytuły czasopism, programów telewizyjnych i filmów.

Uwaga: Dużą literą nie piszemy przedimków ani przyimków, chyba że znajdują się na początku tytułu.

  • Did you see Johnny Depp in Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl?
  • I bought a new issue of Forbes magazine.

5. Zaimek „I”, ale już nie „me”.

How did you know that I love this band? (vs) These tickets mean so much to me.

Wskazówki:

Jeżeli masz wątpliwości, czy napisać coś dużą, czy małą literą, zadaj sobie te 3 pytania:

1. Czy to jest pierwsza litera w zdaniu?
tak = duża litera
2. Czy używam nazwy, którą ktoś nadał tej rzeczy lub osobie?
tak = duża litera
3. Czy to jest zaimek „I”?
tak = duża litera

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}