Or

“Or” używamy wtedy, kiedy mamy coś do wyboru, dwie opcje, alternatywy. Spójrzmy na ten przykład:

I’ll have tea or water.

To oznacza, że wybierzesz tylko jeden z napojów. Nie oba.
A teraz popatrzmy na to zdanie:

I’ll have tea and water.

To oznacza, że wypijesz i herbatę, i wodę. Oba napoje.
“Or” możemy użyć między rzeczownikami, przymiotnikami i wyrażeniami przyimkowymi. “Or” używamy w zdaniach twierdzących i w pytaniach.

 • Does he speak English or German?
 • Are they going to visit their grandmother or my parents next Sunday?
 • She must be at work or at the shopping mall.
 • My new car may be blue or red. I don’t really care.

Za pomocą “or” możemy również połączyć ze sobą dwa zdania. W ten sposób łączymy zdania proste w zdanie złożone. W formie pisemnej przed “or” stawiamy wtedy przecinek.

 • Does he speak German, or he doesn’t know any foreign languages?
 • Are they going to visit their grandmother, or are they staying at home next Sunday?
 • She must be at work, or she is buying some food at the shopping mall.
 • I can buy a blue car, or I’ll choose the red one. I haven’t decided yet.

Wybór z “or” możemy również umieścić po zadaniu pełnego pytania. To najczęściej używana struktura w języku mówionym.

 • What did you cook – soup or spaghetti?
 • Where do you want to go for your next holiday – Greece or Croatia?
 • How do you get to work – by car or by train?
 • Who did you love – him or his brother?

Ekstra porady

1. Czasami “or” używamy, kiedy komuś grozimy, ostrzegamy albo uprzedzamy o konsekwencjach jakiegoś działania.

 • Give me this cookie, or I’ll call your mother.
 • Bring me the money, or I’ll call the police.

2. Często, kiedy komuś grozimy, ostrzegamy albo uprzedzamy o konsekwencjach jakiegoś działania, stosujemy “or else”.

 • You must give me this cookie, or else you will get in trouble.
 • He must give me the money back, or else he will be arrested.

3. Czasami “or else” stawiamy na końcu zdania. W takim przypadku nie mówimy, co dokładnie zrobimy. Zakładamy, że nasz rozmówca wie, o czym mówimy albo chcemy, żeby się tego domyślił.

 • Give me the cookie or else.
 • He must bring me the money or else.

4. Bardzo często używa się “either…or…”. “Either” jedynie dodatkowo podkreśla możliwość wyboru.

 • You can have either tea or coffee.
 • We can either stay at home or go to the theatre.

Przykładowe konwersacje

A) Do you have a minute for me today or tomorrow?
B) Today I’m quite busy. Why are you asking?
A) Nothing really important. No worries. I’ll call you tomorrow.

A) We’ll have a 4-day weekend in May. Do you want to go to the mountains, or do you want to stay at home?
B) Four days! It’s too long to stay at home! Let’s go somewhere beautiful.

Subscribe to our newsletter now!