It is bad…

Tej konstrukcji używamy do opisu ogólnych prawd. “It” nie ma w tym wypadku żadnego znaczenia. Jest tylko “wypełniaczem” – po to, żeby zdanie nie rozpoczynało się od czasownika.

 • Drinking alcohol is bad. = It is bad to drink alcohol.

It is bad + bezokolicznik

 • It is bad to drink alcohol.
 • It is bad to cheat.
 • It is bad to eat too much sugar.

Bardzo podobnie utworzymy zdania, kiedy chcemy powiedzieć, że źle jest czegoś nie robić. W tym przypadku po “bad” wstawiamy słówko “not”:

It is bad not to + czasownik

 • It is bad not to do any sports.
 • It is bad not to drink water.
 • It is bad not to spend enough time with your loved ones.

Z kolei zwrot “not bad to + czasownik” oznacza, że coś jest w porządku.

It is not bad + bezokolicznik

 • It is not bad to spend an evening out from time to time.
 • It is not bad to drink a glass of red wine once a week.
 • It is not bad to have a lazy afternoon in the garden.

W tego typu zdaniach możemy dodać trochę bardziej precyzyjnych informacji. Jeżeli chcemy powiedzieć o kim lub o czym dokładnie mówimy, do konstrukcji dodajemy “for” i rzeczownik:

It is (not) bad + for + rzeczownik + bezokolicznik

 • It is bad for dogs to eat chocolate.
 • It is bad for your body to eat a lot of meat.
 • It is not bad for children to use their computers one hour a day.

Ekstra porady

1. Tej samej konstrukcji możemy użyć z określonym podmiotem. Wtedy zdanie nie będzie się zaczynało od “it”, tylko od rzeczownika albo zaimka:

 • The convenient food is bad for us to eat because it contains too many additives.
 • Candies are bad for your teeth.

2. Możemy stosować tę samą konstrukcję z dowolnym innym przymiotnikiem zamiast “bad”. Stworzymy w ten sposób bardzo różne zdania, które mogą okazać się przydatne w codziennej konwersacji:

It is + przymiotnik + bezokolicznik

 • It is exciting to learn languages.
 • It is unfair to cheat at the exams.
 • It is dangerous for tourists to hike in the mountains in stormy weather.

Przykładowe konwersacje

A) Why do you eat so many sweets? It is bad for your teeth.
B) I know, but I can’t imagine my life without chocolate.

A) I think that it is bad to live with your parents when you are over 20.
B) Why do you think that? I think it’s very convenient for everybody.

Subscribe to our newsletter now!