And

“And” to spójnik, którego używamy do łączenia dwóch lub więcej podobnych słów lub pojęć. “And” możemy użyć między rzeczownikami albo między przymiotnikami.

 • He is a waiter and a cook.
 • He is nice and handsome.

“And” możemy również zastosować do połączenia dwóch zdań prostych. W ten sposób tworzymy zdanie złożone.

zdanie 1 + and + zdanie 2

 • He is a waiter, and he also works as a cook.
 • I visit my parents every weekend, and sometimes I help them in the garden.

W jednym zdaniu złożonym mogą pojawić się różne czasy gramatyczne.

 • I was at home yesterday, and I will be out tomorrow.
 • This is a beautiful town, and it has always been one of the greatest places in the country.

“And” używamy też po to, żeby pokazać, że dwie czynności dzieją się, działy albo wydarzą się w tym samym czasie.

 • I was watching tv, and she was reading a book.
 • I walk the dog every morning, and my daughter has English classes then.

Możemy też użyć frazy “and then” po to, żeby pokazać następstwo zdarzeń – kiedy jedna rzecz wydarzyła się po innej. “Then” nie jest niezbędne, chyba że bez niego znaczenie zdania nie byłoby jasne.

czynność 1 + and (then) + czynność 2

 • He finished his homework and (then) went to the gym.
 • I ate pizza, and then I had fruit salad.

“And” może też wskazywać na powtarzającą się czynność.

 • She cried and cried.
 • He talks and talks, it’s so funny.

Ekstra porady

1. Kiedy “and” łączy dwa zdania proste, przed “and” stawiamy przecinek. Pamiętamy, żeby w zdaniu złożonym były dwa podmioty.

 • They went to Italy, and I flew to China.
 • Helen baked some cookies, and Tom didn’t eat anything.

2. Jeżeli w obu zdaniach prostych mamy ten sam podmiot, to nie musimy go powtarzać. W takim wypadku przed “and” nie dajemy przecinka.

 • She drove to Cracow and went to the theatre.
  (=She drove to Cracow, and she went to the theatre.)
 • Tom sat at the table and ate all the cookies.
  (= Tom sat at the table, and he ate all the cookies.)

3. “And” używamy tylko raz, jeżeli wymieniamy rzeczowniki, przymiotniki i wyrażenia przyimkowe. “And” umieszczamy tylko między dwoma ostatnimi wyrazami/wyrażeniami.

 • She is smart, pretty, and rich.
 • I went to Japan, India, and Thailand.

Przykładowe konwersacje

A) Did you do anything yesterday?
B) I watched a film, read a book and visited my parents.

A) What do you need to buy in the grocery store?
B) I need some cheese, a carton of milk, and a jar of jam

 

Subscribe to our newsletter now!