23 czerwca, 2012

Past simple i past continuous to pokrewne czasy – oba odnoszą się do przeszłości i bardzo często występują w zdaniu lub dłuższej wypowiedzi razem. W pewnym sensie są od siebie zależne. W tej lekcji najpierw opiszę po polsku, kiedy używać past simple, a kiedy past continuous, potem możesz obejrzeć lekcję wideo z native speakerem, a na końcu znajduje się odnośnik do ćwiczeń. Zapraszam do nauki.

Jak tworzyć past simple i past continuous?

Tworzenie past simple jest proste. W zdaniach twierdzących wymaga dodania końcówki [-ed] dla czasowników regularnych oraz nauczenia się form czasowników nieregularnych. W pytaniach i przeczeniach musimy pamiętać o powrocie czasownika do bezokolicznika (infinitive) oraz użyciu czasowników posiłkowych (auxiliary) [did] w pytaniu lub [didn’t] w przeczeniu. Tak past simple wygląda na przykładzie.

Tryb zdania Przykład
twierdzenie I walked to the park yesterday.
przeczenie I didn’t walk to the park yesterday.
pytanie Did you walk to the park yesterday?

Do tworzenia past continuous potrzebujemy dwóch elementów – czasownika być [to be] w odpowiedniej formie oraz czasownika właściwego w tzw. formie ingowej np. [walking]. W przeczeniu do czasownika być dodajemy [not] – w skrócie może to wyglądać tak [wasn’t] lub [weren’t]. Pytanie tworzymy przez inwersję (odwrócenie kolejności osoby oraz czasownika być). Tak past continuous wygląda na przykładzie. Zwróć uwagę, że czasownik [to be] może mieć dwie formy – [was] dla następujących osób [I, he, she, it] oraz [were] dla [you, we, they].

Tryb zdania Przykład
Twierdzenie I was walking to the park when my phone rang. (We were walking to the park when my phone rang)
Przeczenie I wasn’t walking to the park when my phone rang. (We weren’t walking to the park when my phone rang)
Pytanie Was I walking to the park when my phone rang? (Were you walking to the park when my phone rang?)

Kiedy używać past simple, kiedy past continuous?

O czasie przeszłym past simple przeczytasz tutaj. Past continuous używa się:

1. Żeby opisać coś co właśnie trwało w przeszłości, taki trochę polski czas przeszły niedokonany.

This time last last year I was travelling around Sweden. [W zeszłym roku o tej porze podróżowałem po Szwecji]

Byłem w trakcie podróży, jeszcze jej nie skończyłem w tamtym momencie przeszłości.

What were you doing at 10 last Sunday? [Co robiłeś o 10 w niedzielę?]

W trakcie jakiej czynności byłeś? Nie co zrobiłeś, tylko co robiłeś. Jest różnica – w angielskim ten odcień przeszłości wyraża past continuous.

2. Drugie ważne zastosowanie past continuous to wyrażanie za jego pomocą dłuższej czynności, która była tłem dla innej, krótszej czynności. Jest to najczęściej połączenie past continuous oraz past simple.

When I was walking home, I met my sister. [Kiedy szłam do domu, spotkałam swoją siostrę]

Spotkanie z siostrą to chwila, krótka czynność, dlaczego używamy past simple. Droga do domu to dłuższy proces – potrzebujemy tu past continuous.

Obejrzyj teraz to wideo przygotowane przez native speakera. Zamiast nazwy past continuous, używa on nazwy past progressive, ale to jedno i to samo.

Past simple past continuous – ćwieczenia

Wszystko jasne? Nie ma co skupiać się na teorii, czas na trochę praktyki. Przejdź do strony z ćwiczeniami na past simple i past continuous online. Oczywiście za darmo.

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}