28 kwietnia, 2016

znaki na klawiaturze po angielsku

Szybki quiz. Nie mam wątpliwości, że swobodnie posługujecie się językiem angielskim, ale spróbujcie przypomnieć sobie, jak powiedzieć po angielsku na te pięć mega popularnych znaków:

1. @ (małpa)

2. : (dwukropek)

3. \ (ukośnik)

4. ! (wykrzyknik)

5. {} (nawias klamrowy)

Możecie być po anglistyce, możecie być po dłuższym pobycie w kraju anglojęzycznym, ale obstawiam, że i tak będziecie mieć problem, żeby przypomnieć sobie nazwę każdego z tych znaków po angielsku.

A przecież tego typu znaków (interpunkcyjnych, matematycznych, logicznych, programistycznych itp.) jest znacznie więcej. Spójrzmy na klawiaturę – są na niej przecinek, znak równości, nawias kwadratowy, średnik, kratka, znak równości czy cudzysłów. Przypomnijmy sobie, jak mówi się na nie po angielsku.

Rozwiązanie szybkiego quizu

Zacznijmy od pięciu znaków z quizu:

@ = at

Przydatne w pracy biurowej (np. dyktowanie adresu email), ale też w skrótowej komunikacji, np. CU@8, czyli „See you at 8”.

: = colon

Zdecydowanie rzadziej wypowiadane niż @. Może przydać się przy edytowaniu tekstów albo przy programowaniu / kodowaniu, np. „Hey, do we need a colon or a semicolon here?” (Potrzebujemy dwukropka czy średnika?).

\ = (back)slash

Może się przydać przy dyktowaniu jakiś kodów lub numerów (np. przy dokumentach transportowych), ale też przy programowaniu, np. „No, it’s not a backslash, it’s a forward slash” (To nie jest ukośnik lewy (wsteczny), tylko prawy).

! = exclamation mark

Potrzebny w ortografii, matematyce czy programowaniu, np. „Don’t forget to put the exclamation mark at the end” (Nie zapomnij postawić na końcu wykrzyknika).

{} = curly brackets (braces)

Powszechny znak w językach programowania i językach webowych, np. CSS, np. „Place the whole expression in curly brackets” (Umieść całe wyrażenie w nawiasie klamrowym) albo „You failed to close your curly brackets” (Nie zamknąłeś nawiasu klamrowego)

Znaki klawiaturowe po angielsku

znak / sign polski angielski przykład
~ fala / węzyk tilde „Break up your ideas into logical chunks and use single dashes or tildes for bullet points.”
` apostrof apostrophe (wymowa) „Remember: don’t put an apostrophe in “its” unless you mean “it is”.”
! wykrzyknik exclamation mark „He uses a lot of exclamation marks.”
@ małpa at / at sign „Our email address is office at gmail dot com.”
# kratka hashtag „Which hashtag is trending on Twitter now?”
$ dolar dollar / dollar sign „That was 2 dollar fifty.”
% procent per cent „We are 60 per cent through the task.”
^ kareta caret / hat „I used a little caret to insert my changes.”
& et / etka and / ampersand „What is the ampersand doing there?”
* gwiazdka star / asterisk „So it should have an asterisk next to it.”
( nawias / nawias okrągły open bracket /
open round bracket / open parenthesis
„You can also say that text in brackets is in parenthesis.”
) nawias / nawias okrągły close bracket /
close round bracket / close parenthesis
„You can also say that text in brackets is in parenthesis.”
_ podkreślnik underscore / understrike „My email address is tom underscore rock at apple dot com.”
myślnik hyphen / dash „His mouth looked like a hyphen; a small, straight line.”
\ ukośnik wsteczny / ukośnik lewy backslash „No, it’s not a backslash, it’s a forward slash.”
+ plus plus / plus sign „One plus one equals two.”
= równa się / znak równości equals / equals sign „One plus one equals two.”
{ nawias klamrowy open curly bracket / open brace Open curly bracket font-size colon 120 per cent close curly bracket.”
} nawias klamrowy close curly bracket / close brace „Open curly bracket font-size colon 120 per cent close curly bracket.”
[ nawias kwadratowy open bracket / open square bracket Open square bracket 20 point 10 close square bracket.”
] nawias kwadratowy close bracket / close square bracket „Open square bracket 20 point 10 close square bracket.”
: dwukropek colon „Hey, do we need a colon or semicolon here?”
; średnik semicolon „Hey, do we need a colon or semicolon here?”
cudzysłów quote / quotation mark / inverted commas „Put his words in quotation marks.”
cudzysłów single quote / quote / quotation mark „Put his words in quotation marks.”
< nawias ostrokątny open bracket / open angle bracket „In HTML you use open and close angle brackets as opening and closing tags.”
> nawias ostrokątny close bracket / close angle bracket „In HTML you use open and close angle brackets as opening and closing tags.”
, przecinek comma „You missed the comma right there.”
. kropka dot / full stop „My email address is tom underscore rock at apple dot com.”
? znak zapytania question mark „Don’t forget to finish the question with the question mark.”
/ ukośnik przedni / ukośnik prawy forward slash „Do I need a backslash or a forward slash.”

 

Więcej

Znaków diakrytycznych, interpunkcyjnych, logicznych, matematycznych i typograficznych jest znacznie więcej niż może pomieścić klawiatura.

Jak powiedzieć po angielsku „trzykropek”? Jak powiedzieć po angielsku „promil”? Jak powiedzieć po angielsku „stopień”, a jak „paragraf”?

Dobrym miejscem, które zbiera te informacje jest podstrona Wikipedii poświęcona znakom piśmienniczym i interpunkcyjnym.

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}