Czas Present Simple

Czas Present Simple to jeden z angielskich czasów teraźniejszych i zwykle od niego zaczynamy naukę angielskiej gramatyki. Jego zastosowanie jest bardzo szerokie, to czas, który po prostu trzeba znać. Na szczęście, zasady tworzenia i używania Present Simple są bardzo proste.

Kiedy używamy Present Simple

Czasu Present Simple używamy, kiedy mówimy o czynnościach stałych lub regularnych: faktach, prawach przyrody, zwyczajach, przekonaniach, uczuciach, działaniach rutynowych, które wykonujemy codziennie albo co jakiś czas (ale też nigdy).

Na przykład:

It often rains in autumn. (fakt)
We live in Poland. (czynność stała – przecież nie zmieniamy zbyt często kraju zamieszkania)
He goes to the gym twice a week. (zwyczaj, regularna czynność)
I love my family. (uczucie)

Present Simple służy również do opisu czynności przyszłych, które odbywają się według planu, harmonogramu, rozkładu jazdy (czyli właściwie też dzieją się regularnie).

Na przykład:

My train arrives tomorrow at 8.30.

Słówka pomocnicze

W języku angielskim występują określenia czasu, które pomagają nam zdecydować, że w zdaniu powinniśmy użyć czasu Present Simple. Określają częstotliwość wykonywania danej czynności (bo, przypomnijmy, Present Simple opisuje czynności powtarzalne). Należą do nich:

Określniki czasuOkreślenia czasuPrzykłady
alwayszawszeI always get up early.
usuallyzazwyczajHe usually wears jeans.
oftenczęstoMy parents often spend time outside.
sometimesczasamiWe sometimes eat crisps.
seldom/rarelyrzadkoSusan rarely rides a bike.
hardly everprawie nigdyThey hardly ever do shopping online.
nevernigdyYou never call me!
every day (oraz: every week, every month, every morning itd.)każdego dnia (każdego miesiąca, każdego poranka itd.)Every day I cook dinner at home.
on Mondaysw poniedziałkiOn Mondays they don’t work.

Konstrukcja Present Simple – jak zbudować zdanie

Konstrukcja Present Simple nie jest skomplikowana. Po wszystkich osobach (I, you, we, they) forma czasownika się nie zmienia. Przy 3 os. l. poj. (he, she, it) do czasownika dodajemy końcówkę -s, -es albo -ies:

 

 

 

Subscribe to our newsletter now!