24 listopada, 2021

Przyimków takich jak: in, of, at, from i to używamy w angielskim bardzo często!

Istnieją jednak sytuacje, w których nie należy ich stosować – dzisiaj omówimy 5 takich przypadków.

SYTUACJA #1

Po czasowniku „go”, który jest czasownikiem ruchu, zwykle używamy przyimka „to” i nazwy miejsca. Idziemy do sklepu albo jedziemy do Paryża:

 • I’m going to the mall.
 • We went to Paris last year.

Wyjątkami są dwa miejsca: home i downtown.

Przed nimi nigdy nie używamy to!

 • I’m going home.
 • We went downtown last night.

SYTUACJA #2

Reguła gramatyczna mówi, że przed jednym dniem używamy przyimka „on”, a przed nazwą miesiąca – „in”:

 • I have a meeting on Friday.
 • We’ll call you on March 1st.
 • The concert is in June.

Ale NIE używamy ani in, ani on z wyrazami: yesterday, tomorrow, this, last, next:

 • I have a meeting tomorrow.
 • We’ll call you next Friday.
 • The concert is this June.

SYTUACJA #3

Przyimka „into” używamy do opisania ruchu z zewnątrz do środka. Wchodzimy do pokoju i do domu:

 • She came into my room.
 • Let’s go into the house.

Wyjątkiem jest czasownik enter (wejść), po którym bezpośrednio następuje nazwa miejsca:

 • She entered my room.
 • Let’s enter the house.

Zwrot „enter into” stosujemy jedynie w kontekście przystępowania do umów, negocjacji, dyskusji itd.

 • The two companies entered into a financial agreement.
 • Spain and France will enter into trade negotiations next month.

SYTUACJA #4

Nigdy nie używamy przyimka to po czasowniku „attend” w znaczeniu “brać udział, uczestniczyć, być obecnym”:

 • Nine students attended the lecture.
 • I regularly attend yoga classes.

Zamiast „attend” można, oczywiście, użyć czasownika „go to”:

 • Nine students went to the lecture.
 • I regularly go to yoga classes.

Uwaga! Czasownik „attend to” (z przyimkiem) ma inne znaczenie: “zwracać uwagę” albo “radzić sobie z czymś”:

 • Doctors attended to the people who were injured in the accident.
 • We’ll attend to that problem later.

SYTUACJA #5

Słowo „lack” może występować w roli rzeczownika (brak) i czasownika (brakować). Jeżeli jest czasownikiem, to nie łączy się z przyimkiem:

 • I sometimes lack confidence.
 • Last night’s dinner lacked salt.

Natomiast „lack” jako rzeczownik łączy się z przyimkiem „of”:

 • I’m trying to overcome my lack of confidence.
 • The lack of salt made the food tasteless.

No cóż, angielska gramatyka bywa skomplikowana, nawet w przypadku tak niepozornych słówek, jak przyimki…

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}