I thought…

Tej konstrukcji używamy, kiedy mówimy o naszych myślach, opiniach albo oczekiwaniach, odnoszących się do przeszłości. Niekoniecznie uważamy tak teraz.

Podmiot + thought (that) + zdanie w czasie przeszłym

 • I thought that football was boring, but now I like it.
 • She thought that the film was brilliant.
 • He thought the exam was easy.
 • All the students thought he was funny.

Tę konstrukcję możemy stosować na kilka różnych sposobów.

1. Używamy jej w odniesieniu do przeszłych wydarzeń albo doświadczeń. Nadal mamy taką samą opinię na jakiś temat, ale używamy czasu przeszłego (thought), bo mówimy o przeszłości.

 • I thought the party was great.
 • My mum thought the film was boring.
 • We thought our last holiday in Spain was amazing.

2. Przy jej pomocy mówimy o naszych dawnych opiniach, które już teraz się zmieniły.

 • I thought spinach was disgusting when I was young. But now, I eat it quite often.
 • She thought Italian was easy at first, but the more she learns, the more difficult it gets.
 • He thought the theatre was dull, but now he loves it.

3. Używamy jej, żeby powiedzieć, że coś było inne niż się spodziewaliśmy.

 • I thought this hotel was expensive.
  (Kiedy sprawdziliśmy cennik i okazało się, że ceny są przystępne)
 • I thought it was cold in Suwałki.
  (Kiedy jesteśmy tam na wakacjach i okazuje się, że jest ciepło)
 • We thought that you were born in the USA.
  (Kiedy okazuje się, że znajomy wcale nie urodził się w Stanach)

Ekstra porady

1. Jeżeli chcemy utworzyć przeczenie, używamy operatora “did not/didn’t”: “did not think”, “didn’t think”, albo dodajemy słówko “not” w drugiej części zdania.

 • I did not think that it was tasty.
  (=I thought that it was not tasty.)
 • I didn’t think that you were going to come.
  (=I thought that you were not going to come.)
 • My parents did not think that I was studying hard enough.
  (=My parents thought that I wasn’t studying hard enough.)

2. Czasami do wyrażenia tej samej opinii możemy użyć albo czasu teraźniejszego, albo przeszłego.

 • I think this film is great.
 • I thought this film was great. (W tym zdaniu naprawdę uważamy, że film był dobry.)

3. W przeciwieństwie do pkt. 2, możemy użyć “thought” albo “did not think”, żeby pokazać, że się myliliśmy.

 • I thought this film was great, but it was really bad.
 • He didn’t think he would pass the exam, but he did.
 • We thought the restaurant was cheap, but it was surprisingly expensive.

Przykładowe konwersacje

A) I thought you moved to Warsaw. What are you doing here?
B) I am moving out next week.

A) What did your brother think about the date?
B) He thought that it was just a waste of time and money.

A) I thought the film was boring.
B) I didn’t think that it was boring. You just hate romantic comedies. In my opinion it was really good.

Subscribe to our newsletter now!