Are you going to…?

Takie pytanie zawsze odnosi się do przyszłości. Ma podobne znaczenie jak pytanie, rozpoczynające się od “will”.

 • Will you play? = Are you going to play?
 • Will it snow? = Is it going to snow?

to be + podmiot + going to + czasownik?

Jeżeli pytanie rozpoczyna się od “to be” (am/is/are), to jest to pytanie typu yes/no question. Możemy na nie odpowiedzieć tylko twierdząco albo przecząco:

A) Is he going to visit us today?
B) Yes, he is. I talked to him last night.

A) Is it going to rain today?
B) No, it isn’t. It’s going to be a nice day.

Zamiast zaimka osobowego możemy, oczywiście, użyć rzeczownika:

 • Are Matthew and Hannah going to get married?
 • Is the company going to hire any new employees?

Tę samą strukturę możemy wykorzystać w pytaniach w stronie biernej:

 • Are the new employees going to be hired?
 • Is the old building going to be sold in the near future?

Ekstra porady

1. Konstrukcje “going to” i “will” są do siebie bardzo podobne znaczeniowo. Często możemy ich używać wymiennie.

 • I am going to learn better.
  (=I will learn better.)
 • It is going to snow today.
  (=It will snow today.)

Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli ktoś podejmuje decyzję właśnie teraz, w momencie mówienia, nie zaplanował tego wcześniej, to należy jednak użyć konstrukcji z “will”.

A) Do you want some cookies?
B) Yes, sure! I will get one.

Kiedy pytamy albo mówimy o czyichś planach lub zamiarach, to wtedy używamy “going to”. Wtedy mówimy o czymś, co zaplanowaliśmy, już wcześniej podjęliśmy decyzję. Te plany zwykle dotyczą najbliższej przyszłości.

 • We are going to visit our grandparents next week.
 • I am going to move out this year.

Przykładowe konwersacje

A) Are you going to go to university after school?
B) Yes, I want to study psychology.

A) Are you going to buy this flat?
B) No. I’m afraid it’s too expensive.

Subscribe to our newsletter now!