Jak używać Their, They’re i There

Często zdarza się, że osoby uczące się języka angielskiego mają trudności z odróżnieniem słów „their”, „they’re” i „there”. Mimo że brzmią one podobnie, to mają zupełnie różne znaczenie i zastosowanie w zdaniach. W tym artykule omówimy te trzy słowa i wyjaśnimy, kiedy i jak je poprawnie używać.

Their

Słowo „their” to forma przymiotnika posesywnego odnosząca się do rzeczowników w liczbie mnogiej. Oznacza, że coś należy do kilku osób lub grupy osób. Przykładowo:

  • Their house is very big. (Ich dom jest bardzo duży.)
  • They left their jackets at home. (Zostawili swoje kurtki w domu.)

They’re

„They’re” to skrót od „they are”. Często używamy tego skrótu w miejscu, gdzie można użyć zwrotu „they are”. Przykłady:

  • They’re going to the cinema tonight. (Idą dzisiaj do kina.)
  • They’re not happy with the results. (Nie są zadowoleni z wyników.)

There

Słowo „there” ma kilka znaczeń i może być używane w różnych kontekstach. Najczęściej oznacza miejsce lub położenie czegoś. Przykłady:

  • There is a book on the table. (Na stole jest książka.)
  • I want to go there for vacation. (Chcę tam pojechać na wakacje.)

Ważne jest, aby pamiętać, że „there” może również służyć jako pozycja w zdaniu, a nie tylko jako rzeczownik. Na przykład:

  • There are many people in the park today. (Dzisiaj w parku jest wielu ludzi.)
  • There is nothing to worry about. (Nie ma się czym martwić.)

Podsumowując, „their” oznacza przynależność, „they’re” to skrót od „they are”, a „there” odnosi się do miejsca lub pozycji w zdaniu. Pamiętając o tych różnicach, będzie łatwiej poprawnie użyć tych słów w zdaniach.

Subscribe to our newsletter now!