Zakupy

Dialogue 1 – Clothes Shopping
Dialog 1 – Zakupy ubrań

Hey, Mia! Want to go shopping for some new clothes?
Hej, Mia! Chcesz iść na zakupy po nowe ubrania?

Sure, Emily! I need to find a dress for the party next week.
Oczywiście, Emily! Muszę znaleźć sukienkę na przyjęcie w przyszłym tygodniu.

Sounds exciting! What style and color are you looking for?
Brzmi ekscytująco! Jakiego stylu i koloru poszukujesz?

I want something elegant, maybe in a pastel shade.
Chcę coś eleganckiego, może w pastelowych odcieniach.

Great! Let’s check out that new boutique downtown.
Super! Sprawdźmy ten nowy butik w centrum miasta.

Subscribe to our newsletter now!