We are happy

Istnieje całkiem sporo konstrukcji w języku angielskim, które zawierają słowo “happy”. Pamiętaj, że w poniższych przykładach czasownik może się zmieniać w zależności od czasu, jaki chcesz zastosować.

Podmiot + czasownik “to be” + happy (that) + zdanie

 • I am happy that you like your new flat.
 • I am happy you fell in love.
 • They are happy that we will take care of their cat.
 • My mum was happy that I graduated from university
 • Kate will be happy that she can spend some time at home.

Przeczenie tworzymy, dodając “not” do czasownika “to be”.

 • I am not happy that you didn’t tidy your room.
 • We were not happy that our car broke down.
 • He wasn’t happy that he lost his phone.
 • My parents aren’t happy that I am leaving for China.
 • Children won’t be happy that we are staying at home.

Podmiot + czasownik “to be” + happy about + rzeczownik/gerund

Przypomnijmy sobie szybko, że “gerund” to rzeczownik odczasownikowy, który tworzymy poprzez dodanie końcówki -ing do czasownika (running, eating, watching itd.)

 • I am happy about moving out.
 • We are happy about our new house.
 • You will be happy about going to Spain.
 • Teachers are happy about our skills.
 • Andy is happy about finishing the project.

Podmiot + czasownik “to be” + happy with + rzeczownik

Rzeczownik w tej konstrukcji będzie oznaczał osobę albo rzecz. Takie zdania zazwyczaj odnoszą się do wyników albo osiągnięć.

 • I am happy with her results.
 • Mum will be happy with my grades.
 • Their boss was happy with the presentation.
 • Susan is not happy with my promotion.
 • Tom is not happy with his favourite team performance.

Ekstra porady

1. Takiej konstrukcji możemy użyć tylko wtedy, kiedy to podmiot wykonuje daną czynność.

Podmiot + czasownik “to be” + happy + bezokolicznik

 • I am happy to see you again. (=I am happy that I see you.)
 • We will be happy to go there with you.
 • She was happy to visit her brother.
 • My parents will be happy to invite you for a holiday.
 • Matthew was happy to give you a hand.

2. Poniżej lista najbardziej popularnych pytań z wyrazem “happy”.

 • Why are you happy?
 • What makes you happy?
 • When do you feel happy?
 • Was he happy yesterday?
 • Are you happy now?
 • Will you be happy if… (I help you)?

Przykładowe konwersacje

A) How are you doing?
B) I am so happy today because I got a pay raise and promotion at work.
A) What makes you happy?
B) I feel happy when I spend time with my friends.
A) Me too.
A) Have you watched that film?
B) I hated it. I was happy when I left the cinema.
A) Are you serious? I loved it!
A) You look thriving. What’s going on?
B) I am happy about my mum’s health. She feels much better now.
A) Oh, great! That’s good news.

 

 

Subscribe to our newsletter now!