Przyimki „On”, „At”, „In”

Przyimek to słówko, które łączy rzeczownik, zaimek albo wyrażenie rzeczownikowe z inną częścią zdania.

Angielskie przyimki bywają mylące. Nie istnieje jedna ściśle określona reguła, mówiąca kiedy i jakiego przyimka należy użyć. Jedyna metoda, żeby ich się nauczyć, to jak najwięcej słuchać i czytać po angielsku.

 • to the office
 • at the desk
 • on the table
 • in an hour
 • about myself

Przyimków używamy po to, żeby wskazać kierunek, miejsce, czas, albo po to, żeby wyjaśnić/poprzedzić jakiś przedmiot/osobę.

Poniżej najczęściej występujące przyimki wraz z przykładami zastosowania.

On

On
Używamy do:
– wskazania powierzchni/górnej części czegoś:

 • I put an egg on the kitchen table.
 • The paper is on my desk.

– określania konkretnych, dokładnych dni i dat:

 • The garbage truck comes on Wednesdays.
 • I was born on the 14th day of June in 1988.

– wskazania na używanie urządzenia, takiego jak telefon albo komputer:

 • He is on the phone right now.
 • She has been on the computer since this morning.
 • My favorite movie will be on TV tonight.

– wskazania części ciała:

 • She hit me on my shoulder.
 • He kissed me on my cheek.
 • I wear a ring on my finger.

– wskazania stanu jakiejś rzeczy:

 • Everything in this store is on sale.
 • The building is on fire.

At

Używamy do:

– określenia konkretnego czasu (np. godziny):

 • I will meet you at 12 p.m.
 • The bus will stop here at 5:45 p.m.

– określenia miejsca:

 • There is a party at the club house.
 • There were hundreds of people at the park.
 • We saw a baseball game at the stadium.

– wskazania adresu email:

Please email me at abc@defg.com.

– określenia czynności:

 • He laughed at my acting.
 • I am good at drawing a portrait.

In

Używamy do:

– niezbyt konkretnie określonego czasu w ciągu dnia, miesiąca, pory roku, roku:

 • She always reads newspapers in the morning.
 • In the summer, we have a rainy season for three weeks.
 • The new term will start in March.

– wskazania miejsca lub umiejscowienia:

 • She looked me directly in the eyes.
 • I am currently staying in a hotel.
 • My hometown is Los Angeles, which is in California.

– określenia kształtu, koloru albo rozmiaru:

 • This painting is mostly in blue.
 • The students stood in a circle.
 • This jacket comes in four different sizes.

– wskazania na trwanie jakiejś czynności:

 • In preparing for the final report, we revised the data three times.
 • A catch phrase needs to be impressive in marketing a product.

– określenia wiary, przekonania, opinii, zainteresowania albo przeczucia:

 • I believe in the next life.
 • We are not interested in gambling.

Przyimków jest sporo, możliwości ich użycia – jeszcze więcej. Powyższe reguły obejmują tylko część z możliwych zastosowań. Tak jak wspomnieliśmy na początku, najlepszym sposobem na przyswojenie przyimków jest jak najczęstszy kontakt z językiem angielskim – mówionym i pisanym.

Subscribe to our newsletter now!