How much? How many?

Jak zapytać o ilość – How much? czy How many? Oba pytania oznaczają “Ile?”, ale to, którego z nich użyć zależy od tego, czy rzeczownik, o który pytamy, jest policzalny czy niepoliczalny.

Czyli – inaczej zapytamy o to, ile ktoś ma braci, a inaczej o to, ile ma czasu. O tym, jak odróżnić rzeczowniki policzalne od niepoliczalnych przeczytasz dokładniej tutaj.

Najważniejsza zasada jest taka, że w języku angielskim pytanie “how much?” łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi, a “how many?” – z policzalnymi.

Cena i pieniądze

To pytanie zadajemy regularnie w codziennych sytuacjach: Ile to kosztuje? Jeżeli pamiętasz, że “money” jest w języku angielskim rzeczownikiem niepoliczalnym, to pewnie się domyślasz, że o cenę zapytamy “How much?”:

How much does the car cost?
How much do the apples cost?

Bardzo często w pytaniach o cenę używamy odmienionego czasownika “to be”; tak jest krócej i wygodniej:

How much is this car?
How much are the apples?

Jeżeli jednak chcemy zapytać o cenę w konkretnej walucie, to w pytaniu użyjemy zwrotu “How many?” – dolary, złotówki czy euro są rzeczownikami policzalnymi:

How many euros does the car cost?
How many dollars do you need for your journey?

Zwróć uwagę, że po pytaniu “how many?” rzeczownik występuje w liczbie mnogiej.

Pytanie o cenę i pieniądze to sytuacja, w której najczęściej zapytamy “how much?” lub “how many?”, ale nie jedyna.

Inne rzeczowniki

Oprócz pieniędzy rzeczownikami niepoliczalnymi są na przykład:

Czynności: housework, music, socializing itd.
Rodzaje jedzenia: meat, cheese, pork, fish itd.
Płyny: juice, water, shampoo itd.
Materiały: wood, metal, cotton itd.

W przypadku tego typu rzeczowników, pytając o ilość użyjemy zwrotu “How much?”:

How much housework do you have to do?
How much cheese do you want me to buy?
How much juice did he drink?
How much wood will they produce per month?

“How many?” używamy w pytaniach o rzeczowniki policzalne w liczbie mnogiej:

How many rooms do you have to clean up?
How many packets of cheese do you want me to buy?
How many glasses of juice did he drink?
How many wooden planks will they produce per month?

Przy okazji może się przydać krótkie przypomnienie. Liczbę mnogą w języku angielskim najczęściej tworzymy poprzez dodanie końcówki -s, ale niektóre rzeczowniki policzalne tworzą ją w sposób nieregularny. Na szczęście nie jest ich zbyt wiele:

man -> men How many men work in the factory?
woman -> women How many women are there?
child -> children How many children go to school?
person -> people How many people came to the party?
tooth -> teeth How many teeth does a shark have?
foot -> feet How many feet is the football pitch?
mouse-> mice How many mice did you buy?

Pojemniki i jednostki miary

Jeżeli nie masz pewności, czy użyć “how much” czy “how many”, to – jeżeli to możliwe – zapytaj o jednostki/porcje/pojemniki/opakowania danej rzeczy. One zawsze są policzalne i łączą się z pytaniem “How many?”:

How many bottles of wine should I buy? (ale: How much wine should I buy?)
How many cups of flour do I need to bake this cake? (ale: How much flour do I need…?)
How many slices of bread do you want? (ale: How much bread do you want?)
How many glasses of water do you drink a day? (ale: How much water do you drink…?)

Jak odpowiadać na pytania o ilość?

Na pytanie “Ile?” możesz odpowiedzieć, podając dokładną ilość/liczbę:

How much does the car cost? – It’s ten thousand euros.
How many people did you invite to the party? – Only 20 people.
How much bread do you want me to buy? – I think two loaves should be ok.

Nie zawsze jednak znamy tak dokładną odpowiedź, wtedy podajemy ilość w przybliżeniu – mało, dużo albo trochę.
Najwygodniej jest użyć “a lot of” (“dużo”), które łączy się i z rzeczownikami policzalnymi, i z niepoliczalnymi:

How much butter do we have at home? – We have a lot of butter. / We have a lot.
How many people did you invite to the party? – I invited a lot of people. / I invited a lot.

Również “some” (“kilka, trochę”) możemy połączyć z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi (ale tylko w zdaniach twierdzących):

How much water do you drink every day? – I drink some water, but not enough.
How many friends did you make on holiday? – Only some, maybe 3 or 4.

Kolejne słówka, które pozwalają nam podać ilość w przybliżeniu to “a little” (“trochę”) i “a few” (“kilka”).

Trzeba zapamiętać, że

“a little” łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi:
How much homework have you done? – Just a little.
“a few” łączy się z rzeczownikami policzalnymi:
How many sweets did you eat? – I ate a few candies.

Na koniec krótkie podsumowanie:

Rzeczowniki policzalne
Rzeczowniki niepoliczalne
How many?
How much?
a few
a little
a lot of

some

 

 

Subscribe to our newsletter now!