Past simple i past continuous to pokrewne czasy – oba odnoszą się do przeszłości ...

​Read More

Czas past simple to jeden z podstawowych czasów w angielskim. Obok present simple czy ...

​Read More