• Home
  • Przyimki FOR i SINCE

Przyimki FOR i SINCE

W tej lekcji omówimy użycie angielskich przyimków FOR i SINCE.
Omówimy też najczęstsze błędy w ich stosowaniu i podpowiemy, jak ich uniknąć.

for

for
“for” + odcinek czasu
“for” odnosi się do odcinka czasu w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości.
“for” opisuje okres trwania jakiejś czynności.
“for” oznacza “Od początku okresu do końca tego okresu.”
“for” stosujemy ze wszystkimi czasami.

Przykłady:

He has been learning Spanish for several weeks (present perfect continuous)
I have lived here for 8 years. (present perfect)
They will work in the pub for 2 months. (future simple)
Mark stayed in Paris for 1 week. (past simple)
The students are writing their essays for 30 minutes. (present continuous)
Tom runs for 30 minutes every day. (present simple)
I had lived in the USA for 5 years. (past perfect)

Forma jest zawsze taka:

“for” + odcinek czasu

Doprecyzujmy, jak mogą wyglądać przykładowe “odcinki czasu”:

for 10 seconds
for 20 minutes
for half an hour
for 3 hours
for a week
for a fortnight (2 weeks)
for 3 years
for a decade (10 years)
for a century (100 years)

since

“since” + punkt w czasie, w przeszłości
“since” odnosi się do punktu w czasie w przeszłości.
“since” oznacza “Od punktu w przeszłości aż do teraz.”
“since” podaje punkt początkowy. Dokładnie określa, kiedy coś się zaczęło.
“since” używamy zwykle z czasami perfect.

Przykłady:

  • We have been cleaning the flat since 7 am. (present perfect continuous)
  • Mark had been building his house since 2000. (past perfect continuous)
  • We have lived here since 1998. (present perfect)
  • She had been asleep since the day before. (past perfect)

Subscribe to our newsletter now!