0 Comments


23 listopada, 2021

Kiedy po angielsku chcemy powiedzieć, że mamy czegoś więcej, nie ma problemu, możemy mieć: more money, more problems, more friends i more cake, ale jak powiedzieć to, że mamy czegoś mniej?

Mamy tego “less” czy “fewer”? Skąd masz wiedzieć, które słówko wybrać?

Kiedy uczysz się angielskiego, ważne, żeby od samego początku pracować nad zasadami, które rządzą tego typu synonimami. Spójrzmy więc na reguły gramatyczne, dotyczące użycia „less” i „fewer”.

Less

Less używa się z rzeczownikami niepoliczalnymi, takimi jak: information, milk albo sugar. Używając less, mówimy o tym, o ile mniej czegoś jest.

  •  Many children should eat less sugar.

Fewer

Z rzeczownikami policzalnymi, takimi jak: apples, books albo cookies, używamy „fewer”. Używając „fewer”, mówimy o tym, o ile mniej (sztuk) czegoś jest.

  • Many children should eat fewer cookies.

Wyjątki

Gdyby to było takie proste, to nie mielibyśmy z tym aż tak wielu kłopotów. Kiedy rozmawiamy o czasie, odległości, wadze i pieniądzach, raczej używamy less, a nie fewer:

  • The travel won’t be so long – it should be less than two hours to get there.

I jeszcze jeden wyjątek. Kiedy mówimy o jednym policzalnym i konkretnym rzeczowniku, to też używamy less, a nie fewer:

  • If I had eaten one less cookie yesterday I would have one less reason to feel guilty.

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}