15 sierpnia, 2021

Podczas nauki angielskiego online sporo zamieszania i nieporozumień wywołują sprawy związane z interpunkcją i formatowaniem tekstów pisanych, takich jak książki, artykuły oraz wiersze. Podobne problemy pojawiają się w odniesieniu do tytułów filmów, piosenek i programów telewizyjnych.

Trzeba zaznaczyć, że nie istnieją restrykcyjne zasady dotyczące interpunkcji i formatowania tego typu tekstów; zwykle chodzi raczej o kwestię stylu. Technicznie rzecz biorąc, autor ma pełną dowolność w tej materii, a stosowanie określonego stylu pomaga czytelnikom w pełni zrozumieć jego intencje.

Zamieszanie wynika najczęściej stąd, że różne publikacje, instytucje i szkoły posługują się różnymi stylami. Główne opracowania o stylu: Chicago Manual of Style, AMA Manual of Style oraz AP Style Guide zasadniczo stosują jednakowe zasady, ale nietrudno natrafić na inne reguły formatowania i interpunkcji, zwłaszcza w rzadziej używanych albo specjalistycznych opracowaniach stylu.

Czy zapisywać kursywą tytuły książek?

Książki uznaje się z kompletne, całościowe prace. Kiedy wymieniamy w tekście jakąś książkę, jej tytuł należy napisać kursywą. Warto zaznaczyć, że kursywę stosujemy, kiedy tytuł książki pojawia się w środku tekstu, czyli wokół znajdują się inne wyrazy. Kursywy używa się po to, żeby tytuł wyróżniał się na tle reszty tekstu.

Na stronach tytułowych ani w sytuacjach, kiedy tytuł występuje samodzielnie, nie zapisuje się go kursywą.
Tę samą zasadę stosujemy przy wszystkich dużych albo odrębnych tekstach, takich jak gazety czy czasopisma. Również strony internetowe traktuje się zwykle jako oddzielne teksty i zapisuje ich nazwy kursywą.

Czy zapisywać kursywą tytuły filmów?

Filmy traktuje się jako odrębne dzieła, dlatego przy zapisie ich tytułów stosuje się tę samą regułę, co przy tytułach książek. W środku tekstu tytuły filmów zapisujemy kursywą.

Czy zapisywać kursywą tytuły programów telewizyjnych?

Zasady regulujące zapis tytułów programów telewizyjnych są trochę bardziej urozmaicone. To, czy stosować kursywę, zależy od tego, czy odnosimy się do całej serii, czy do jednego odcinka.

Tytuły serii (więc również seriali) piszemy kursywą, a tytuły poszczególnych odcinków – w cudzysłowie.

Oto przykład:
My favourite Big Bang Theory episode is “The Proton Regeneration”.

Czy zapisywać kursywą tytuły artykułów?

Tytuły artykułów traktuje się podobnie jak odcinki seriali. Odwołując się do artykułu, jego tytuł umieszczamy w cudzysłowie, natomiast tytuł publikacji albo strony internetowej, na której znajduje się wspominany artykuł piszemy kursywą.

Czy zapisywać kursywą tytuły piosenek?

Tytuły piosenek traktuje się tak samo, jak artykuły i odcinki programów telewizyjnych. W większości przypadków zapisuje się je w cudzysłowie, ale już tytuł albumu, z którego pochodzi dany utwór – kursywą.

Czy zapisywać kursywą tytuły wierszy?

Tytuły wierszy zazwyczaj pisze się w cudzysłowie, chociaż istnieje klika wyjątków od tej reguły. Kiedy odwołujemy się do poematu epickiego, takiego jak Iliada, wtedy tytuł zapisujemy kursywą (np. The Iliad, Beowulf, Paradise Lost).

Czy zapisywać kursywą nazwy firm?

Nazwy firm traktuje się jako nazwy własne i ani nie pisze się ich kursywą, ani nie umieszcza w cudzysłowie. Nazwy firm zawsze piszemy dużą literą.

Podkreślanie tytułów

Czy podkreślać tytuły książek, filmów, programów telewizyjnych, artykułów albo piosenek?

Odpowiedź brzmi: “nie.”

Nie ma nic złego w podkreśleniach, ale jest to zabieg przestarzały i zbędny. Lepiej go unikać.

Ogólne wskazówki

Z pewnością zdarzy ci się spotkać z odmiennym zapisem tytułów książek, filmów czy piosenek niż omówiliśmy powyżej. To wcale nie oznacza, że autorzy popełnili błąd, raczej dostosowali zapis do konkretnego stylu.

Szczerze mówiąc, najwięcej problematycznych sytuacji związanych z formatowaniem tekstu trafia się w pracach akademickich. Na szczęście większość uczelni wyraźnie określa, jakiego stylu powinni trzymać się studenci.

Ogólne reguły mówią, że:
– Duże, kompletne, niezależne prace, takie jak książki, filmy, publikacje, strony internetowe, poematy epickie i programy telewizyjne zapisuje się kursywą.

– Krótkie dzieła i teksty, takie jak poszczególne odcinki seriali telewizyjnych, tytuły piosenek, wierszy, piosenek, artykułów umieszcza się w cudzysłowie.

Co prawda, wciąż możesz spotkać się z podkreśleniem tytułu jakiejś pracy, ale uważane to jest za zbieg staroświecki i należy go unikać.

About the author 

planetaangielskiego

Your email address will not be published. Required fields are marked

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}